Elektrárně je zaslán povel k regulaci výkonu, který je zpracován přijímačem HDO (příp. jednotkou RTU). Dále je již řízení zajištěno monitorovací jednotkou Solar Monitor, doplněnou o PC modul pro řízení výkonu. Modul je propojen s výše uvedeným přijímačem HDO/RTU, od kterého získává hodnoty potřebné k regulaci činného i jalového výkonu. Nastavení pak probíhá ve webovém prostředí Solar Monitoru.

Výhody našeho řešení:

  • Cenově výhodné řešení
  • Řízení činného i jalového výkonu
  • Přímé řízení střídače
  • Logování událostí
  • Přehledy na webovém portálu

Další informace k tomuto řešení

O produktech

PC modul
Monitorovací jednotky

Koupit produkt

PC modul
Monitorovací jednotky

Ke stažení

Instalační návod (PC modul)
Technický list (PC modul)

Návody online

PC modul