Je ale též ideálním nástrojem pro provádění dohledu a správy více elektráren na jednom místě. V takovém případě nabízíme vlastní verzi portálu jen s Vašimi FVE a úpravu vzhledu rozhraní podle přání zákazníka.

Portál umožňuje monitorování následujících údajů:

  • energie - výroba i spotřeba
  • individuální charakteristiky střídačů (UPV, IPV, UAC, IAC, PAC, f, TKK)
  • získávání údajů ze stringboxů
  • senzory fyzikálních veličin - ozáření, teplota, rychlost a směr větru
  • lze provádět energetický audit porovnáním s PVGIS či ČHMÚ
  • výpočet průměrného měsíčního osvitu pro potřeby bank
  • k elektrárně je možné omezit přístup pouze vybraným uživatelům
  • data lze exportovat do formátu CSV (MS Excel, Open Office)

Další informace k tomuto řešení

O produktech

Monitorovací jednotky
Webový portál

Koupit produkt

Monitorovací jednotky
Webový portál

Ke stažení

Všeobecné obchodní podmínky
Vykazování do OTE - leták

Návody online

Webový portál