Části portálu

Propracované grafy

 • poskytují uživatelsky příjemné grafické přehledy provozních veličin (Ipv, Upv, Pac, Tkk, Iac, Uac, Fac)
 • Přehledné grafy s možností detailního zoomu, interaktivně zobrazují aktuální hodnotu
 • Možnost volby hodnot (skryje vybrané křivky)
 • Sloupcový graf pro zobrazení úhrnů výroby (po hodinách, dnech, měsících)
 • Detailní graf umožňuje hledání příčin výpadků a sníženého výkonu

Alarmy a poruchy

 • V okamžiku alarmu jednotka Solar Monitor odešle momentální hodnoty všech měřených veličin na portál a to včetně detailní příčiny alarmu.
 • Tyto hodnoty jsou zobrazovány v grafu spolu s periodickými záznamy. Analýza problému je tak jednodušší.
 • Kompletní výpis alarmů je k dispozici na zvláštní stránce.

Audit výroby

 • V Auditu výroby lze porovnat výrobu Vaší elektrárny a předpokládanou výrobu podle údajů z PVGIS. Toto srovnání zajišťuje sloupcový graf.
 • V tomto grafu jsou vyneseny i roční průměry dle PVGIS a dosažený průměr na Vaší FVE. Během roku by se tyto přímky měly co nejvíce přiblížit.
 • Funkce je praktická i pro sledování plnění business plánu, kdy potřebujete vědět jaká je reálná návratnost prostředků ve srovnání s odhadem.

Export do CSV

 • Veškerá data je možno z portálu exportovat do rozšířeného formátu CSV. Tyto exporty je možno analyzovat v uživatelských aplikacích nebo pomocí MS Excel a podobných tabulkových procesorů.
 • Export dat lze provádět za vybrané časové období. Celý proces se tak velice zjednodušuje.

Sledování účinnosti FVE

 • Uživatel má k dispozici aktuální hodnoty osvitu, teploty FV panelu a teploty okolí. Spolu s údaji ze střídačů tak lze snadno zjistit aktuální i dlouhodobou účinnost fotovoltaických panelů a střídačů.
 • Tento údaj můžete porovnat s deklarovanou účinností panelu, kterou udává výrobce.
 • Takto lze sledovat i meziroční pokles účinnosti.