Technické listy ke stažení

Webový Portál

SM2-MU: Start, 60, 300, 1000

SM2-MU: Basic

SM2-RM: modul pro online odečty měřidel

SM2-AD: modul analogových vstupů a výstupů

SM2-DI: modul digitálních vstupů

SM2-GSM: GSM/GPRS modul (modem)

SM2-IM: senzor osvitu

SM2-PC: modul pro řízení výkonu FVE

SM2-SG: brána pro bezdrátové senzory