Jak na montáž

Na základě četných dotazů jsme se rozhodli připravit článek, zabývající se montáží celého systému Solar Monitor tak, aby ji zvládl i majitel domácí elektrárny svépomocí.

 

Rozvod senzorů

Na rozvod kabeláže senzorů jsou kladeny vysoké požadavky jak na životnost, tak spolehlivost. Jedná se o sběrnicovou mikro-síť s vlastním napájením.

V exteriéru používáme vysoce odolný PUR kabel s průmyslovými konektory M8. Pro snížení nákladů na instalaci je tato kabeláž po průchodu do interiéru převedena na 6-ti žilový telefonní kabel spojovaný konektory 6p6c (RJ-12).

Na obrázku jsou jednotlivé součásti kabeláže znázorněny (klikněte pro odkaz na komponenty).

 

 

Podstatné detaily montáže

Montážní podložka pod senzor osvitu

Tato podložka slouží k uchycení senzoru osvitu na podélný nebo příčný nosník FV panelů. Podložka je součástí balení každého senzoru osvitu.

Otvory pro uchycení lze převrtat až na rozměr M8.

Senzor osvitu

Připevnění na elektrárně, kde jsou podélné nosníky svisle. Pod montážní podložku byla vyrobena plechová podložka pro vyšší stabilitu.

Senzor osvitu je třeba vždy montovat konektory dolů, to zajistí optimální měření.

Senzor teploty FV panelu

Senzor teploty panelu, montáž ALU páskou na zadní stranu FV panelu. Upevňovací lepící páska je součástí senzoru.

 

Připojení elektroměru

Elektroměr výroby (též zvaný "elektroměr zeleného bonusu") je na fotovoltaických elektrárnách instalován hned za střídačem, kde měří celkovou vyrobenou energii. Narozdíl od střídače je cejchovaný a udává přesné hodnoty.

K jednotce Solar Monitor se připojuje pulsním rozhraním S0. Po připojení je třeba v nastavení Solar Monitoru zadat počet pulsů na vyrobenou kWh. Tento údaj bývá zpravidla uveden na elektroměru.

V případě třífázové instalace je situace obdobná.