Solar Monitor inovoval své GSM jednotky pro generační zrychlení přenosu dat prostřednictvím moderních sítí LTE a UMTS.

SM2 GSM xxx 600

Sběr, odeslání a zobrazení dat z výroby a spotřeby el. energie jsou hlavní vlastnosti systému Solar Monitor. Konkurenční výhodou je to, že vše probíhá téměř v reálném čase. Důležité je to slovo „téměř“. Fyzikální zákony totiž ani neumožňují, aby něco proběhlo okamžitě. Určitá časová prodleva je vždy nutná, což platí nejen u nás, ale prakticky všude. Současným dlouhodobým moderním trendem je zkracování těchto technických prodlev, zrychlování procesů a zvyšování objemu přenášených dat. Pokud se při tom podaří navíc ušetřit místo nutné pro HW, pak je to správná moderní cesta.
Solar Monitor s.r.o. je moderní firmou sledující aktuální trendy. Z toho důvodu jsme pro vás vyvinuli novou verzi modulu SM2-GSM, který se oproti starší verzi vyznačuje:

 • Zrychlením komunikace, čímž umožňuje i přenos většího objemu dat za stejnou dobu.
 • Modularitou při volbě konkrétního typu jednotky mobilního modulu.
 • Menšími požadavky na místo při fyzické instalaci kupříkladu na DIN liště.
 • Lepší přístupností pro vložení a vyjmutí SIM karty.

Jak zrychlujeme komunikaci?

Jednotka SM2-GSM zajišťuje oboustranný přenos dat prostřednictvím GSM sítě mobilních telefonů tam, kde není k dispozici Internet. Pro přenos dat starší jednotka využívala dnes již překonanou službu mobilních operátorů zvanou GPRS, kterou charakterizuje na jednu stranu velice dobré pokrytí signálem, ale na stranu druhou nižší rychlost přenosu dat. Rychlost stahování dat v reálném použití jen občas překračovala 50 Kbits/s, většinou to bylo výrazně méně. U odesílání dat je rychlost ještě menší, jelikož GPRS je původně navržena na stahování webových stránek, nikoli na odesílání většího objemu dat. Systém Solar Monitor však využívá více odesílání dat než jeho přijímání.

Technologie LTE resp. UMTS

Zmodernizované jednotky SM2-GSM dnes již podporují moderní technologie přenosu dat, známé pod označením LTE (4G), UMTS/HSDPA (3G). Terminologie v této oblasti je téma na samostatný článek a nemělo by smysl se do ní pouštět. Níže v tomto článku budeme používat jen termín LTE, čímž je myšleno dnešní rychlý internet prostřednictvím sítí operátorů mobilních telefonů.

Rychlosti přenosu dat se u LTE pohybují už nikoliv v kilobitech, jak tomu bylo u GPRS, ale v megabitech. Teoreticky je možné u LTE dosáhnou stahování kolem 150 Mbits/s a odesílání 50 Mbits/s, ale reálně spíše v jednotkách až desítkách megabitů za sekundu. I v horších podmínkách (špatný signál a velký provoz) se jedná bez nadsázky o generační skok, který se citelně projeví ve skutečné rychlosti komunikace. LTE je technologie podporovaná mobilními operátory téměř celého světa. Není sice dostupná všude tam, kde je pokrytí signálem mobilních telefonů, avšak jednotky SM2-GSM nejsou většinou používány jako pohybující se, bývají namontovány stacionárně a není nijak složité zjistit dostupnost LTE signálu v místě plánované instalace SM2-GSM. Navíc v případě nedostupnosti LTE se komunikace sama přepne na GPRS, případně EDGE (o něco rychlejší než GPRS, ale ne tolik jako LTE).

Stavebnicová konstrukce SM2-GSM

SM2 GSM vnitrek 600

Jednotka SM2-GSM je už sama o sobě modulem rozšiřujícím systém Solar Monitor za účelem přenosu dat prostřednictvím sítí mobilních operátorů. Sama jednotka uvnitř je však také stavebnicové konstrukce. Skládá se ze základové desky a vertikálního modulu obsahujícího jednotku mobilního telefonu. Díky této promyšlené koncepci se jednak podařilo ušetřit místo na DIN liště, je lépe přístupný otvor pro SIM kartu, ale především vznikla možnost velice snadno zaměnit jeden typ mobilní jednotky za jiný.

Tři typy mobilních jednotek

 1. Jednotka SM2-GSM-LTE používá modul Quectel EG95, který data odesílá prostřednictvím LTE technologie. Je to v roce 2019 nejrychlejší dostupná technologie využívající sítě mobilních operátorů.
  Odkaz do e-shopu zde.
 2. Jednotka SM2-GSM-UMTS používá modul Quectel UG95, který data odesílá prostřednictvím UMTS technologie. Ta není tak rychlá jako LTE, zato je levnější a s nižší spotřebou el. energie, což se může projevit u ostrovních instalací.
  Odkaz do e-shopu zde.
 3. Jednotka SM2-GSM-GPRS používá modul Quectel M95, jež data přenáší po EDGE či GPRS. Rychlostí je bezesporu nejpomalejší, ale cenově nejvýhodnější. Stále ji nabízíme pro zákazníky, kteří vysoké rychlosti nepotřebují, případně v místě instalace nemají signál LTE ani UMTS.
  Odkaz do e-shopu zde.

Závěr

Nově navržená jednotka SM2-GSM-xxx vám přinese citelné zrychlení přenosu dat, snazší přístup k SIM kartě, a navíc ušetří místo na DIN liště. Pokud některým našim zákazníkům stačí současné rychlosti, vylepšili jsme jim jednotky využívající GPRS. I oni dostanou nové menší krabičky s lepším přístupem pro SIM kartu, a to za stejnou cenu, jako doposud. Za LTE si zákazníci logicky připlatí, ale pouze něco kolem jednoho tisíce korun, což je zcela zanedbatelný nárůst ceny v porovnání s komfortem, jež získají.