6. a 7. listopadu

https://www.smartenergyforum.cz/vystava/

Konference oproti loňsku probíhala ve větších prostorách, vystavující firmy měly dostatek místa pro svou prezentaci. Přednášky byly rozděleny na hlavní sál a workshopy, kde firmy mohly přiblížit svou činnost a produkty.

Různá řešení bateriových úložišť se snaží přiblížit současným potřebám - uskladnit energii a rychle nabít elektromobil. Zejména fotovoltaika vyrábí elektřinu ve dne, kdežto my ji potřebujeme ráno a večer, případně pro nabití elektromobilu. Ten ale chceme nabít rychle a přípojka např. 3 x 25 A nám neposkytne dostatečný příkon. Trendem je uložit energii do baterie a pak nabíjet současně ze sítě i z baterie. Auto tak můžeme nabít i za hodinu.

Pro větší účinnost baterií se používají vysokonapěťové články. Toto řešení vystavovala firma Energy cloud a BMZ.

Kapacita průtokové baterie je dána pouze velikostí nádrže, ovšem do automobilu ji nedáte - pro 1 kWh je zapotřebí asi 50 l elektrolytu. Ale studenti z VŠCHT pracují na dalším řešení. Vodíkový článek, po kterém nezůstává vybitý elektrolyt nebo lithiové články k problematické recyklaci, ukazovali studenti MatFyzu z Karlovy univerzity.

Myšlenka využít geotermální vrty pro uskladnění energie není nová, použití mělkých jehlových sond z Trenčína nové je. Představili tak řešení "pozitivního domu", který energii naopak dodává.

Postřehy:

- nastupující podpora pro elektromobilitu

- vodíkový palivový článek (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

- průtoková baterie (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

- nabíjecí stanice (Energy cloud a Olife Energy)

 

Naše prezentace o používání PLC knihovny s grafickými ukázkami různých stavů energetického systému:

Solar_Monitor - Smart_Energy_Forum - CZ.pdf

Solar_Monitor - Smart_Energy_Forum - CZ.pps