Dnes vás chceme seznámit s novinkou v modulárním systému Solar Monitor. Vyvinuli jsme přídavné destičky galvanického oddělení sběrnice RS485 - 485 isolator.

485 isolator zabezpečuje galvanické oddělení mezi napětím v lince RS485 a napětím v jednotce SM2-MU. Použití 485 isolatoru jako ochrany proti zemním smyčkám je vhodné zejména tam, kde může na sběrnici, vzhledem k její délce, vznikat vyšší napětí vůči napětí v jednotce. Slouží také jako ochrana Solar Monitoru proti výbojům a přepětí do 3 kV.

K čemu je galvanické oddělení?

Sběrnice RS485 může být až 1.200 m dlouhá. V tu chvíli dochází k tomu, že přístroje na obou koncích této sběrnice jsou napájeny ze zdrojů, kdy vzdálený zdroj je připojen kabelem, který má určitý odpor a průchodem proudu tímto kabelem dochází k vytvoření potenciálu i na zemním kabelu. Tím dojde k tomu, že oba zdroje nemají stejný potenciál svých zemí. Proto i jakékoli napětí vůči těmto zdrojům je navzájem různé, tedy i napětí na sběrnici RS485 jsou různá. Pokud je tento rozdíl příliš velký, může dojít k tomu, že přijímač nezareaguje na vysílaná data, v horším případě až k nevratnému poškození přijímače.

Tomu lze zabránit tak, že zařízení na jedné straně od sběrnice opticky oddělíme. Světlo nám spolehlivě vyřeší rozdíl potenciálů, navíc optočleny poskytují i elektrickou pevnost v řádu kV a tedy ochranu zejména proti ESD či jiným přechodovým jevům s nízkou energií.

Jak objednat?

Chtěli byste mít 485 isolator i ve vašem Solar Monitoru? Již teď ho naleznete v našem Eshopu.

Na výběr máte ze 2 variant 485 isolatorů, které se od sebe liší v závislosti na komunikační rychlosti vašeho střídače.

  • 485 isolator low speed (do 9600 Bd)

isolator low speed

  • 485 isolator (nad 9600 Bd)

isolator high speed

Pokud si ho objednáte společně s vybraným modelem SM2-MU, isolator vám do něho rovnou zabudujeme.

V případě, že již máte Solar Monitor a isolator si doobjednáte, poradíme vám s jeho integrací.

A můžete v klidu monitorovat.