Údaje o výrobě jsme doplnili o možnost vyčítat z připojeného měřidla odběr a dodávku do sítě, pokud s těmito energiemi měřidlo přímo pracuje. V opačném případě je Solar Monitor dopočítává ze získaných hodnot proudů a napětí, jako např. u regulátoru GreenBonO.

Na Portálu se odběr i dodávka zobrazují v přehledných grafech, kde jsou doplněny o hodnotu vlastní a celkové spotřeby. Graf odběru a dodávky je na Portálu dostupný také uživatelům služby Výkazy Online, jejichž účty jsou spárované s Portálem OTE a mají tak k dispozici údaje ze čtyřkvadrantního elektroměru. Rozdíl proti přidanému měřidlu je v tom, že v OTE jsou data k dispozici až za uplynulý měsíc.

Na Portálu si můžete vybrat dva způsoby grafického vyjádření, jak si přehledně zobrazit množství vyrobené a spotřebované energie ve vašem systému v daném období.

Ponovu jednoduše, kliknutím na ikonu ikona vpravo nad sloupcovým grafem, přepnete na výsečový (koláčový) graf.

  • Koláč Výroba ukazuje, jak velkou část z vyrobené energie jste dodali do sítě a jakou sami spotřebovali.
  • Koláč Spotřeba ukazuje, jak velkou část z celkové spotřebované energie jste odebrali ze sítě a jakou pokryla výroba vaší elektrárny.

vysecovy graf

 

Na sloupcový graf se vrátíte kliknutím na ikonu ikona sg vpravo nad výsečovým grafem.

 sloupcovy graf

 

Více informací o Portálu Solar Monitor najdete na webu a wikipedii.