Naše produkty splňují kritéria pro získání licence a jsou označeny logem ČESKÝ VÝROBEK.

CeskyVyrobek logo 180 transparent

Podmínky udělení značky

  • Výrobek je vyroben v České republice.
  • Výrobce zaměstnává české zaměstnance, kteří se na výrobě výrobků podílí.
  • České suroviny a česká práce - alespoň 50 % surovin či komponentů původem z ČR a 100 % české práce a vznik nového výrobku vyrobeného z těchto surovin nebo komponent, tedy nikoli jen přebalení.
  • Výrobce ručí za jakost, bezpečnost a nezávadnost výrobků.

 

 

Detailní informace k podmínkám užití značky (ochranné známky) najdete zde.

Detailní informace o registrované ochranné známce jsou na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.