19. listopadu 2015 jsme se zúčastnili burzy obchodních příležitostí v polské Jelení Hoře. Cílem akce je podpora pro drobné, malé a střední podniky při navazování přímých obchodních kontaktů s německými a polskými podnikateli.

 Je to však místo i pro výměnu zkušeností mezi podniky ze všech tří sousedních států. Setkali jsme se tak zde cíleně i s některými českými firmami, za kterými bychom jinak cestovali "až" do Brna nebo Českých Budějovic.

Na webu www.forum.karr.pl najdete všechny informace včetně přihlášky. Po registraci si lze navolit až 16 firem, se kterými se chcete setkat v rámci dvoustranného jednání u jednoho stolu.